Популярні Пости

Вибір Редакції - 2019

Вихід Фінляндії з Другої Світової війни - Частина 2

В ході наступної зустрічі, що відбулася 29 березня, Молотов пе-Реда Паасикиви і К. Енкель "Радянські пропозиції світу з Фін-ляндія" - уточнений і конкретизований варіант "усло-вий", переданих 19 лютого через Коллонтай. Очевидно, цей ва-риант було обговорено зі Сталіним і отримав його схвалення.

Зміст:

  • Частина 1
  • Частина 2

У новому варіанті було вже 7 пунктів: розрив відносин з Німеччиною та ін-тернірованіе або вигнання німецьких військ не пізніше кінця квітня місяця; восстанавленія радянсько-фінського договору 1940 року і відведення фінських військ до кордону 1940 року в протягом квітня місяця; негайне повернення військовополонених і цивільного населення, утримуючи-трудящих в концтаборах; демобілізація 50% фінської армії протягом травня; відшкодування збитків Радянському Союзу в розмірі 600 мільйонів американських доларів; повернення Радянському Союзу Петсамо. Нарешті, останній, сьомий пункт: за умови прийняття фінською стороною викладених вище шести умов радянський уряд вважає за можливе відмовитися на користь Фінляндії від своїх прав на оренду Ханко і району Ханко без будь-якої компенсації.

Результати переговорів Молотова з Паасикиви і К. Енкель і представлені радянським урядом пропозиції відноси-кові світу були розглянуті на закритому засіданні парламенту і урядом Фінляндії. Розглянувши умови в цілому, прави-тельство прийшло до одностайної думки, що погодитися на них не можна.

19 квітня 1944 р A.M.Коллонтай отримала в Стокгольмі офі-ціальний відповідь фінського уряду. Аргументація відмови фінської сторони зводилася до наступного: "... прийняття цих пропозицій, які частково не здійсненні з технічних причин, в значній мірі послабило б і порушило б ті умови, при яких Фінляндія може продовжувати існувати як самостійна держава ...".

Через три дні A.M.Коллонтай повідомила, що радянський уряд бере до відома, що фінляндський уряд в своїй відповіді відхилило радянські умови перемир'я як базу для переговорів, і припинило переговори про перемир'я.

Фото: livejournal.com

22 квітня в Народному комісаріаті закордонних справ СРСР з-стояв прес-конференція, на якій виступив заступник нар-кома А. Я. Вишинський. У його заяві була докладно представлена ​​радянська точка зору щодо радянсько-фінляндських контак-тів навесні 1944 "Фінський уряд в своїх відносинах з німецькими фашистами зайшло так далеко, що вже не може, та й не хоче, порвати з ними. Воно поставило свою країну на службу інте-ресам гітлерівської Німеччини ". Укладаючи свій виступ, А. Я. Вишинський сказав: "Нинішнє фінський уряд не хоче вигнати німецькі війська з Фінляндії. Воно не хоче віднов-лення мирних відносин. Воно вважає за краще залишити свою країну в васальній підпорядкуванні гітлерівської Німеччини".

8 архівну справу, що містить підготовчі матеріали до за- явищу Вишинського, є кілька варіантів його виступу. Основний правці піддавався заключний абзац. Один з вари-антів звучав так: "Нинішнє фінський уряд вважає за краще, щоб Фінляндія залишалася в васальній підпорядкуванні німцям, розділяючи долю, яка очікує гітлерівську Німеччину.

Очевидно, що пасаж, що наводить на думку про те, що Финлян-дию чекає та ж доля, що і Німеччину, був розцінений вищим ру-ководством як певне не вважає чистим можливостей для переговорів в майбутньому. А жорстка критика нинішнього уряду Фінляндії вказувала на можливість діалогу з іншим урядом.

Фото: livejournal.com

9 червня 1944 почалося велике наступ радянських військ на Карельському перешийку, а 21 червня - на Свірсько-Петрозаводська на-правлінні. Наступ розвивався успішно, що різко змінило політичну ситуацію всередині Фінляндії: прагнення до висновків-нію світу з Радянським Союзом зросла. 22 червня посол Фінляндії в Швеції Г. Гріпенберг звернувся через Міністерство закордонних справ Швеції до радянського уряду з запитом відноси-кові можливостей виходу Фінляндії з війни. На наступний день, 23 червня, Бухеману від А.М.Коллонтай було передано дотримуюся-ний заяву: "Ми поважаємо Бухемана і віримо в його миротворчу місію. Проте, так як ми були кілька разів обману-ти фінами, ми хотіли б отримати від фінського уряду офіційну заяву за підписом прем'єра або міністра іно-дивних справ, що Фінляндія капітулює і просить світу у СРСР. У разі отримання нами від фінського уряду такого документа, Москва буде згодна прийняти делегацію фінського уряду ". Радянський уряд відповіді на свою заяву не отримало. Прем'єр-міністр Фінляндії Е.Лінкоміес розцінив цю заяву як вимогу беззастережної капітуляції.

В той же день, коли Гріпенберг в Стокгольмі проводив "світ-ний зондаж", в Гельсінкі прибув міністр закордонних справ Гер-манії Ріббентроп. Головною метою його приїзду було закріплення німецько-фінського співробітництва. Місія Ріббентропа заверши-лась тим, що президент Рюті уклав "особистий" пакт з Герма-нией. У своєму листі Гітлеру від 26 червня, він, як президент Фінляндії, прийняв на себе зобов'язання не підписувати мир з Рада-ським Союзом і не дозволяти призначеного ним уряду або кому-небудь іншому йти на переговори про мир інакше як при узгодженні його умов з Німеччиною .

Цей крок Рюті часто трактується як наслідок пред'явленого радянським урядом Фінляндії вимоги про беззастережну капітуляцію. Дійсно, слово "капітуляція" вжито в радянському заяві від 23 червня, але ж в разі пред'явлення тре-бования про беззастережну капітуляцію не обов'язково приймати делегацію для переговорів.

За свідченням Паасикиви, один відомий фінський політик зазначив, що "росіяни не вимагають капітуляції, а лише письмового повідомлення з проханням про мир".

Як відомо, 1 серпня президент Рюті подав у відставку, і 4 серпня на посаду президента вступив К.Маннергейм. Це було зро-лано для того, щоб звільнити Фінляндію від зобов'язань Рюті перед Німеччиною, військово-політичне становище якої продов-жало погіршуватися. 17 серпня з візитом до Фінляндії прибув на-чальник штабу верховного головнокомандування збройних сил Німеччини В. Кейтель. В ході зустрічі з ним Маннергейм заявив про

тому, що настрій в Фінляндії впало, народ хоче миру і стре-мится якнайшвидше закінчити війну. Маннергейм дав зрозуміти, що договір з Рюті не був ратифікований парламентом і тому він не зв'язаний зобов'язаннями, які прийняв Рюті.

Через тиждень після зустрічі з Кейтелем Фінляндія нарешті зробила кроки, спрямовані на врегулювання відносин з Москвою. 25 серпня Гріпенберг передав А.М.Коллонтай заяву від імені нового міністра закордонних справ Фінляндії Карла Енкеля. У заяві містилося прохання прийняти фінську прави-тельственную делегацію, щоб домовитися про перемир'я або за-ключении світу. У той же день Гріпенберг зачитав А.М.Коллонтай вербальну ноту, в якій ще раз висловлювалося бажання почати переговори про перемир'я або світі, а також повідомлялося радянському уряду про зустріч Кейтеля і Маннергейма 17 серпня.

Фото: livejournal.com

У відповідь на фінські ноти А. М. Коллонтай від імені радянського пра-вительства 29 серпня повідомила Гріпенбергу попередні усло-вия прийому делегації Фінляндії для переговорів. Фінський уряд повинен публічно заявити, що воно розриває відносини з Німеччиною, і пред'явити Німеччині вимогу про виведення збройних сил з Фінляндії пізніше 15 вересня. Якщо Німеччина не виведе свої збройні сили в зазначений термін, то німецькі війська будуть роззброєні і передані союзникам в якості військовополонених.

2 вересня Гріпенберг передав Коллонтай заяву від імені президента Фінляндії Головнокомандувача К. Маннергейма. Пре-зидент пропонував, щоб Фінляндія сама контролювала і прово-дила в життя добровільну евакуацію або інтернування німець-ких військ в південній частині Фінляндії. Умовою для виконання цього зобов'язання є припинення військових дій на По-стічній фронті від Фінської затоки до висоти Мііноа аж до закінчення переговорів про перемир'я або світі. Радянське прави-тельство погодилося на пропозицію Маннергейма. Перемир'я набрало чинності 4/5 вересня 1944 р

Ось свідчення про ці події командувача Карельським фронтом К. А. Мерецкова: "Коли 4 вересня финляндские війська пре-крат вогонь, на ряді ділянок фронту з'явилися їх парламентарі. Вони з радістю повідомляли, що війна для Фінляндії закінчена. Дізнавшись про це, я негайно подзвонив в Ставку, так як ніяких вказівок від-носительно перемир'я поки не мав. Негайно була відповідь: "Фінське уряд не прийняв ще умов Радянського Союзу". 5 вересня прийшов наказ з Ставки, в якому говорилося, що фінляндський уряд запропонував про укласти з нами угоду ".

Для ведення переговорів про перемир'я 7 вересня в Москву при-була делегація Фінляндії на чолі з прем'єр-міністром А. Хакцелем. Однак переговори почалися тільки через тиждень, 14 сентяб-ря. Затримка була викликана необхідністю узгодити умови, що пред'являються фінам, з Великобританією.

14 вересня відбулася перша зустріч радянської делегації та делегації Фінляндії. За дві години до її початку несподівано захворів глава фінів А. Хакцель. Тимчасово делегацію Фінляндії возгл-вил генерал Вальден. Фінам був переданий проект угоди про пе-Ремір між Радянським Союзом, Великобританією та іншими об'єднаними націями, з одного боку, і Фінляндією - з дру-гой. Основний акцент в ході першої зустрічі В. Молотов зробив на

питанні про евакуацію німецьких військ з Фінляндії, багато раз підкресливши важливість виконання цього попередню умову початку переговорів, прийнятого фінським урядом.

Фото: livejournal.com

У другій зустрічі, 16 вересня, вже брав участь міністр іно-дивних справ Карл Енкель, який прибув напередодні, для того щоб очолити делегацію Фінляндії. К. Енкель відразу ж повідомив, що вся південна частина Фінляндії повністю очищена від німецьких військ, і спробував зробити на Молотова враження розповіддю про вдало відбитої фінами спробі німців висадитися на острові Гогланд. На що Молотов відповів: "З зведення видно, що фінські війська не допустили заняття німцями острова Гогланд, але не видно, яких заходів вживає фінський уряд для роззброєння НЕ-мцев, що знаходяться ще на території Фінляндії".

Підсумки дискусії з цього питання Молотов підвів наступним чином:

  1. Фінляндія готується до роззброєння німецьких військ.
  2. Фінляндія почала вживати заходів до того, щоб виконати цей намір.
  3. Фінляндія ще не почала здійснювати роззброєння герман-ських військ.

На третьому засіданні, 17 вересня, обидві делегації приступили до розгляду умов перемир'я по пунктам. К. Енкель заявив, що фінська делегація, розглянувши в цілому умови перемир'я, вважає, "що ці важкі умови не порушать існування Фін-ляндія як самостійну державу". Від імені фін-ської делегації він попросив внести деякі, за його словами, незна-ве поправки до договору про кордони 1940, повідомив, що по-енная контрибуція в 300 млн. Американських доларів є не-посильної для Фінляндії. На останні повідомлення Молотов відпові-тил, що спочатку фінські експерти повинні довести, що один рік війни коштує дешевше 300 млн. Доларів і що сплатою 300 млн. Доларів Фінляндія відшкодовує лише невелику частину тих збитків, кото-рий вона заподіяла Радянському Союзу. Про напруженні переговорів свиде-ність наступні цитати з записи переговорів від 17 вересня:

"Енкель питає, чи може Радянський уряд удов-летворіться півостровом Ханко замість району Порккала-Удд.

Тов. Молотов відповідає, що в даний час вимога, пред'явлена ​​Фінляндії про передачу району Порккала-Удд, є-ється правильним.

Енкель вказує, що він не має повноважень погодитися з цією вимогою.

Тов. Молотов вказує, що фінська делегація може повер-титься знову до Фінляндії, якщо вона не вважає за можливе продол жати переговори; можна взагалі на цьому переговори припинити, ес-ли фінська делегація вважає недоцільним їх продовжувати "1.

На наступний день боку узгоджували Додатки до Со-ошення про перемир'я. Деякі формулювання в ході перегово-рів були відредаговані, скорочені окремі слова. З більш істотних змін, досягнутих в ході переговорів, слід назвати збільшення терміну виплати репарацій з 5 до б років і збільшення терміну демобілізації фінської армії з 2 до 2,5 місяців. На сле-дме день, 19 вересня, о 12.00 угоду про перемир'я була підписана. Від імені радянського і британського урядів злагоди-шення підписав генерал-полковник А. А. Жданов, майбутній предсе-датель Союзної Контрольної Комісії, створення якої предус-чає Угодою.

Фото: livejournal.com

16 вересня 1944 р Паасикиви записував у своєму щоденнику: "Наш вступ в цю війну стало колосальною помилкою. Вже на початку 1941 року нам слід було проводити вірну політику. Тим, хто був упевнений, що вибухне нова війна, слід було б вести політику таким чином, щоб в червні 1941 року ми могли залишитися поза цією війни. Але нашій політиці не вистачало керівництва. Рюти і уряд повинні були завчасно, навесні 1941 року, організувати конференцію і поставити на цій конференції перед військовим керівництвом серйозне питання: чи були вони у Верени в тому, що Німеччина виграє війну і переможе Росію "2. Запис було зроблено, коли в Москві йшли переговори про перемир'я, Фінляндія вступала в новий період своєї історії, і політики розмірковували про результати попередньої діяльності. Паасикиви - творець нового зовнішньополітичного курсу Фінляндії в післявоєнний період, який отримав назву "Лінія Паасикиви", пише про попередньому періоді в умовному способі. В СРСР в період "перебудови і гласності", коли суспільний інтерес звернувся до результатів історичного розвитку країни, особливо в період після 1917 року, багато писали про альтернативні шляхи розвитку історії, які могли дати кращі результати. Минуле це змінити не може, але може дозволити краще зрозуміти сьогодення і намагатися формувати майбутнє.

Комаров, А.А. Вихід Фінляндії з Другої світової війни: (За матеріалами Архіву зовнішньої політики Росії МЗС Росії) // Північна Європа. Проблеми історії. - М., 1995 ... - С.117-129.

Дивіться відео: Роль Финляндии во Второй мировой войне (Вересень 2019).

Залиште Свій Коментар