Популярні Пости

Вибір Редакції - 2020

Вихід Фінляндії з Другої Світової війни

Проблема виходу Фінляндії з Другої світової війни посто-янно привертала увагу багатьох фінляндських істориків. Суще-обхідних численні публікації на цю тему, засновані преж-де всього на документах з архівів Фінляндії і Великобританії, спогадах державних діячів, воєначальників, полі-тиків, що діяли в той час. Історіографія цієї проблеми в СРСР / Росії невелика. Це обумовлено цілим рядом причин; одна з основних - недостатня відкритість або, вірніше, закривання тость архівів в радянський період.

Зміст:

 • Частина 1
 • Частина 2

Основні документи по дипломатичній історії радянсько-фін-ляндскіх відносин знаходяться в Архіві зовнішньої політики Росії (раніше - Архів зовнішньої політики СРСР). Раніше ці документи були засекречені і недоступні для дослідників.

Проте історія радянсько-фінляндських відносин мала своїх дослідників, які на доступних матеріалах і дотри-жіваясь історичних схем, традиційних для періоду до початку перебудови, розробляли цю проблему. Тема "Вихід Фінляндії з Другої світової війни" обговорювалася на VIII радянсько-фінляндському симпозіумі, що проходив восени 1981 року в Петрозаводську.

З основною доповіддю виступили професори О. Вехвіляйнен і Н. І. Баришніков.

Джерельній основою статті є матеріали з наступних фондів Архіву зовнішньої політики Росії МЗС РФ: Секретаріат наркома В.М.Молотова, Секретаріат заступника наркома В.Г.Деканозова і Референтура по Фінляндії.

Фото: livejournal.com

1 грудня 1943 в Тегерані президент США Ф. Рузвельт спро-сил у І. В. Сталіна, чи згоден він поговорити про те про Фінляндії. Чи може уряд Сполучених Штатів зробити що-небудь, для того щоб допомогти вивести Фінляндію з війни? Так нача-лась бесіда про Фінляндії між І. В. Сталіним, У.Черчіллем і Ф.Рузвельтом. Головний підсумок бесіди: "велика трійка" схвалила умови И.В.Сталина по Фінляндії.

У. Черчілль викладає їх в такий спосіб: "[Сталін] ... ска-зал, що він не може відмовитися від кількох умов:

 1. віднов-лення договору 1940 р .;
 2. Ханко або Петсамо (тут він доба-вил, що Ханко був наданий Радянському Союзу в оренду, але що він запропонував взяти Петсамо).
 3. Компенсація натурою до 50% заподіяного збитку.
 4. Розрив з Німеччиною.
 5. Висилка всіх німців.
 6. Демобілізація ".

Контакти між урядами СРСР і Фінляндії, здійс-ствлявшіеся і раніше через посольство СРСР в Стокгольмі, замет-но інтенсифікувалися в лютому 1944 р 19 лютого посол Со-радянського Союзу А.М.Коллонтай передала Паасикиви радянські ус-ловия перемир'я:

 1. розрив відносин з Німеччиною і інтернують-вання німецьких військ і кораблів у Фінляндії, причому якщо Фін-ляндія вважає цю останню задачу для себе непосильною, то Радянський Союз готовий надати їй необхідну допомогу своїми військами і авіацією;
 2. відновлення радянсько-фінляндського договору 1940 року і відведення фінських військ до кордону 1940 р .;
 3. Ні-повільне повернення військовополонених і цивільного населення, що містяться в концтаборах або використовуваних фінами на робо-тах.

Три питання було запропоновано залишити до переговорів в Москві:

 1. про часткову або повну демобілізацію фінської армії,
 2. про відшкодування збитків і
 3. про район Петсамо1.

Відомості про контакти між урядом СРСР і Финлян-дии просочилися в зарубіжну друк, стали широко публікувати-ся статті, засновані на чутках. У зв'язку з цим 1 березня було опубліковано повідомлення Інформбюро Наркоминдела СРСР. У повідомленні підкреслювалося, що радянський уряд, не маючи підстав живити особливої ​​довіри до нинішнього фінському прави-тельству, проте згідно вести переговори про припинення військових дій. У повідомленні було опубліковано шість пунктів спільних умов, вручених Ю. Паасикиви 19 лютого. В за-ключении спростовувалися чутки про те, що радянський уряд пред'явило Фінляндії вимога про беззастережну капітулу-ції, а також вимагало згоди на окупацію радянськими виття-лаві р Гельсінкі та інших великих міст.

Відповідь фінського уряду, переданий 8 березня через заме-стітеля міністра закордонних справ Швеції Е.Бухемана А.М.Кол-лонтай, підтверджував прагнення Фінляндії до відновлення миру і вказував на складність питання про німецьких військах на фінській території і на те, що це питання необхідно вирішувати шляхом переговорів.

10 березня Коллонтай передала Бухеману заяву радянського уряду фінському уряду. У заяві було подчер-батіг, що "радянські умови перемир'я з Фінляндією у вигляді шести пунктів, передані р Паасикиви 19 лютого, є мінімальними і елементарними, і лише при прийнятті цих усло-вий фінським урядом можливі радянсько-фінські перего-злодії про припинення військових дій і про встановлення миру ... у разі прийняття цих умов Фінляндією і принципової згоди фінського уряду на інтернування німецьких військ, радянське уряд готовий це останнє питання обсу-дить на переговорах в Москві ".

У заяві також підкреслювалося, що радянське правительст-під чекатиме позитивної відповіді до 18 березня. Якщо відповідь не надійде, радянський уряд вважатиме, що фіни наме-ренно затягують переговори.

17 березня Бухеман передав А.М.Коллонтай відповідь фінського пра-вительства, який був розцінений як негативний. У заявлено-ванні Інформбюро Наркоминдела СРСР від 22 березня 1944 року було підкреслено, що таким чином фінський уряд всю відповідь-відальність за наслідки взяло на себе.

Фото: livejournal.com

Однак незважаючи на те, що радянський уряд сприйнятий-ло фінський відповідь від 17 березня як негативний і повідомило про це у пресі, було підготовлено ще одне повідомлення для фінсько-го уряду. 19 березня Коллонтай вручила Крістіану Гюнтеру для передачі фінам наступне повідомлення:

1. Радянський уряд не заперечує проти того, щоб фінський уряд направило одного або декількох своїх представників для отримання від радянського уряду ін-інтерпретації радянських умов перемир'я.

2. Радянський уряд вважає, що Москва була б найбільш підходящим місцем, де представники фінського правительст-ва змогли б отримати найбільш повну інтерпретацію.

Рівно через тиждень, 26 березня, до Москви прибули представите-ли Фінляндії Ю. Паасикиви, К. Енкель і Г. Енкель. Перша зустрів ча В.М.Молотова і В. Г. Деканозова з представниками Фінляндії відбулася 27 березня.

На початку зустрічі Паасіківі поінформував, що фінські делегати уповноважені, по-перше, отримати роз'яснення по шу-тлумаченню умов перемир'я і по-друге, довести до відома радянської сторони фінську точку зору по деяким пунктам5. Права на підписання будь-якої угоди фінські делегати не мали. Основний упор в ході переговорів було зроблено на 1-му пункті со-радянської пропозицій: розрив відносин з Німеччиною та інтернів-вання німецьких військ і кораблів у Фінляндії. Молотов відразу ж підкреслив: "Ми не вимагаємо, щоб Фінляндія воювала з Німеччиною, але для нас головне питання політичний: чи згодна Фінляндія порвати з Німеччиною ... Фінляндія рве з Німеччиною все відносини, припиняє політичне, економічне і вій-ве співробітництво з нею на час війни. з цього основного по-розкладання випливають радянські пропозиції про інтернування та інші питання ".

К. Енкель відразу ж заявляє, що розрив з Німеччиною може по-тягти за собою військові дії Німеччини проти Фінляндії. Ав-томатически почнеться війна. На думку Паасикиви і К. Енкеля варто було б відкрити переговори з Німеччиною і за угодою з німцями домагатися видалення німецьких військ з Фінляндії, на-приклад, в Норвегію, звідки їм важко буде дістатися до Герма-ванні. Буде потрібно 5 - 6 місяців, перш ніж вони досягнуть будь-якої гавані в Німеччині. На всі аргументи фінів про те, що німецькі війська, що знаходяться на території Фінляндії, "ніяк-го збитку заподіювати Радянському Союзу не будуть, а через 4 місяці війна буде в іншому становищі", Молотов реагує в такий спосіб: "Фіни хочуть і світу і зручностей для Німеччини, а це не-сумісні речі. Треба вибирати: або залишити колишнє поло-ження, або встановити нові відносини, інакше не можна. У послід-нього випадку, природно, що неприємності з Німеччиною будуть ". Так-леї К.Енкель підкреслює, що Фінляндія щиро бажає за-ключить перемир'я, але умови перемир'я практично невикона-Німи. Як він розуміє, розрив з Німеччиною є conditio sine qua поп. Тим часом Фінляндія повинна уникнути війни з Герма-нией. Якщо Німеччина навідріз відмовиться роззброїтися, то почнуться військові дії між німцями і фіннами. У відповідь на це Мо-лотів нагадує, що радянський уряд обіцяло допомогу силами Червоної Армії в цій справі.

Резюмуючи результати обміну думками з першого пункту, можна сказати, що, в той час як радянський уряд стре-мілось роззброїти і вивести з війни німецькі війська в Фін-ляндія, фінські представники воліли за угодою з не-мцамі дозволити піти німецьким військам в Норвегію.

Переходячи до обговорення другого пункту радянських умов пе-Ремір, Паасикиви зробив наступну заяву, підкресливши, що це його особиста думка: "Якщо ми домовимося з інших питань,

то пункт перший радянських умов не може з'явитися препятстви третьому. Якщо буде домовленість з іншим пунктам, то він пішов би і на війну з Німеччиною ". К. Енкель підтримав Паасикиви, заме-тив при цьому, що він також висловлює свою особисту думку:" Якщо сейму буде запропоновано угоду в вигідних формах, то Фінляндія не зупиниться і перед примусом німців ".

Фото: livejournal.com

Паасикиви також підтвердив, що найголовніше для фінів - це проблема кордонів 1940 "Це постійне питання для Финлян-дии, - говорив він, - в той час, як питання про німецьких військах - питання тимчасовий". Реакція Молотова була наступною: "віднов-лення договору 1940 роки ми вважаємо однією з передумов ус-тановленія нових відносин з Фінляндією. Якщо договір не буде поновлено, то нема про що розмовляти". Свою думку Молотов ар-гументіровал таким чином: Фінляндія зобов'язана своєю свободою Радянської Росії, але за останні 25 років Фінляндія три рази вела війну проти Радянської Росії; народ не схвалив би поступок з-радянського уряду в питанні про Фінляндії; фіни разом з німцями здійснювали блокаду Ленінграда, яка забрала життя сотень тисяч людей.

Потім сторони перейшли до обговорення питань про Ханко і Петсамо. Паасикиви запропонував віддати СРСР Петсамо натомість на Хан-ко, а також піти на територіальні поступки в районі Карель-ського перешийка.

Молотов відреагував на ці пропозиції наступним обра-зом: "Не так давно іноземна преса писала про те, що Радянський Союз вимагатиме від Фінляндії беззастережну капітуляцію, зміни складу уряду, заняття важливих міст рада-ськими військами. Радянський Союз на це не пішов. з іншого сторо-ни, треба виходити з того, що договір 1940 року має бути вос-стаю ... що ж стосується Петсамо, то Радянський Союз уже двічі поступався цю територію Фінляндії і тепер не може ос-тавить район Петсамо в руках Фінляндії ".

Далі в ході переговорів були обговорені питання про військово-полонених, про демобілізацію фінської армії і про відшкодування вибуття-ков. На думку радянського боку, Фінляндія повинна відшкодувати збитки, завдані нею Радянському Союзу в ході війни. У відповідь на питання Паасикиви про можливість відшкодування збитків, при-наних Фінляндії, Молотов повідомив, що, на його думку, відповідальність за ці збитки несе сама Фінляндія. Підводячи підсумки цих нелегких переговорів, Молотов вказав, що "Фінляндія напала на Радянський Союз, вирішивши, що разом з Німеччиною вона зможе щось здобути і що Радянський Союз не встоїть на ногах. Але Радянський Союз на ногах встояв, і Фінляндія повинна з цим вважатися ".

Дивіться відео: Роль Финляндии во Второй мировой войне (Квітня 2020).

Loading...

Залиште Свій Коментар